Ớt Chỉ Thiên

Mã: GR16

15.000 Đ

Thích nghi với nhiều vùng khí hậu, kháng bệnh tốt, trái đỏ tươi, ăn cay và thơm, thu hoạch sau khoảng 85 - 90 ngày.