Cải Thìa Cao Sản

Mã: GR14

14.000 Đ

Sinh trưởng khỏe, ngắn ngày, chịu nhiệt nên trồng được quanh năm.