images

Chào mừng quý khách đến với cửa hàng

Vườn Xanh Của Bạn

Chúng tôi là 1 nhóm kỹ sư làm trong ngành nông nghiệp, chủ yếu là trồng trọt, cái nghề mà ai cũng cho là vất vả, và các con cháu thời nay thường “chê” không muốn thi vào.

Từ những suy tư, chúng tôi thấy đã đến lúc nhóm mình phải chính thức hình thành một tổ chức có thể đáp ứng những nhu cầu của xã hội mà nhóm mình có thể đáp ứng, cũng là để kinh doanh bằng những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được bao lâu nay.

Xem thêm

Liên hệ

Dịch Vụ Trồng Trọt

Dịch Vụ Cảnh Quan

Thư viện Hình