RAU KINH GIỚI

Mã: GR03

18.000 Đ

Hạt giống Phú Nông

Thu hoạch: 50 - 55 ngày sau khi gieo.