XÀ LÁCH ĂN NON BABY

Mã: GR02

16.000 Đ

Hạt giống Phú Nông

Thu hoạch nhanh: 15 - 20 ngày sau khi gieo