Cải Mầm

Mã: GR10

15.000 Đ

Hạt giống Cải Mầm sinh trưởng mạnh, thu hoạch sau khoảng 5 - 7 ngày, năng suất 300 - 350g rau/30g hạt.