BẠC HÀ ÂU (HÚNG LŨI)

Mã: GR04

23.000 Đ

Hạt giống Phú Nông

Thu hoạch: 85 - 90 ngày sau khi gieo