MƯỚP HƯƠNG F1

Mã: GR05

16.000 Đ

Hạt giống Phú Nông

Thu hoạch: 40 ngày sau khi gieo, thu hoạch kéo dài