RAU QUẾ LÁ TO

Mã: GR01

15.000 Đ

Hạt Giống Phú Nông

Thu hoạch 30 - 35 ngày sau gieo.