Cà Pháo Tím

Mã: GR12

14.000 Đ

Sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt, cho trái tròn, tím bóng, ít hạt, không xơ, thu hoạch sau khoảng 45 - 50 ngày.