Cải Bẹ Dưa

Mã: GR11

15.000 Đ

Kháng bệnh tốt, năng suất cao, trồng được quanh năm, cây phát triển tốt và gọn, không bị đắng