XÀ LÁCH BÚP THẢO NGUYÊN

Mã: GR07

15.000 Đ

Hạt giống Phú Nông

Thu hoạch:30 - 35 ngày sau khi gieo