Kiwuki Village Khu rừng nhiệt đới thu nhỏ

Vườn Xanh Của Bạn đã tạo nên một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ trong Kiwuki Village