Kiwuki "Dòng suối trong màn sương"

Thức dậy vào sáng sớm ở Kiwuki, bạn sẽ thấy dòng suối trong màn sương mờ ảo tuyệt đẹp.