Vườn sản xuất rau sạch Trung An (Củ Chi) đã hoàn thành và có thể cung ứng sản phẩm.

Chúng ta cùng xem qua một số hình ảnh về quy trình sản xuất rau sạch của Vườn rau: 

SẢN XUẤT RAU TRONG NHÀ LƯỚI

Rau được trồng tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn VietGap, trong đó hạn chế tối đa việc dùng thuốc BVTV và kích thích sinh trưởng. Phân bón được cách ly trước ngày thu hoạch đúng quy định để sản phẩm không bị tồn dư đạm.

Quá trình trồng rau và sơ chế được ghi chép cẩn thận, trung thực và lưu hồ sơ, khách hàng cầm sản phẩm trong tay có thể truy xuất nguồn gốc.

1/ QUY TRÌNH GIEO HẠT

- chuẩn bị khay gieo hạt

- Giàn ương cây con

-Cấy cây con xuống líp

- Chăm sóc rau: Nhổ cỏ dại, bắt sâu 

2/ QUY TRÌNH THU HOẠCH RAU TRONG NHÀ LƯỚI:

- Sát trùng ủng trước khi vào thu hoạch rau

- Rau thu hoạch không được để chạm xuống đất

- Thu hoạch rau tại nhà lưới và đưa vào nhà sơ chế

3/ SƠ CHẾ RAU TẠI TRẠI RAU SẠCH TÂN ĐỨC.

- CN được trang bị trang phục sơ chế (áo, nón, khẩu trang, bao tay)
-- Các dụng cụ sơ chế đều được khử trùng để tránh nhiễm vi sinh cho rau
-- Nước rửa được kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định

SẢN PHẨM CÓ THỂ TRUY XUẤT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT DỰA TRÊN MÃ SỐ LÔ HÀNG