Vườn sản xuất rau sạch Trung An (Củ Chi) đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên.

Ngay sau vườn rau Hòa Phú thử nghiệm với diện tích ban đầu là 2000 m2, để đa dạng các loại rau sạch cung cấp cho cửa hàng đã đạt yêu cầu và cho kết quả tốt. VXCB tiếp tục mở rộng diện tích xây dựng vườn rau tại xã Trung An (Củ Chi) để cung ứng kịp thời nhu cầu rau sạch cho các cửa hàng siêu thị ngày càng cao. 
Những giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành đúng tiến độ.

Vườn rau 7000 m2 tại xã Trung An huyện Củ chi đã làm đất xong, chuẩn bị gieo trồng đợt đầu tiên. Ngoài những giống rau Cải truyền thống (Ngọt, Bẹ Xanh, Thìa, Làn), HTX Tân Đức được Công ty Giống Phù Sa, nhà phân phối độc quyền của Cty giống Enza (Hà Lan) tại VN, giới thiệu trồng các giống mới ăn ngon và kháng sâu bệnh cao như Bông cải xanh ăn cọng (Stick Brocoli); Cải Làn F1; Cải bẹ vàng không cay; Cải ngọt thân xanh ...

Một số hình ảnh tham khảo các công đoạn chuẩn bị đất trồng thu thập tại vườn rau Trung An:

Chất trồng trộn vào đất (phân hữu cơ, tro trấu, xơ dừa)

Công nhân vận chuyển chất trồng vào nhà lưới

Trộn chất trồng và đất bằng máy xới

Các giống Cải mới

Nhà sơ chế đang xây dựng